Press "Enter" to skip to content

Toate ajutoarele de la Ministerul Muncii și condițiile în care pot fi primite pe perioada pandemiei

Ministerul Muncii arată, la solicitarea Newsweek România, care sunt facilitățile acordate angajaților și angajatorilor ca măsuri de protecție în urma pandemiei de COVID 19, precum și sumele alocate pentru acestea.

În primul rând, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă asigură plata pentru angajații cu contracte individuale de muncă suspendate, potrivit Codului Muncii.

Astfel, conform art. I alin. (1) din OUG nr. 92/2020, începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din OUG nr. 30/2020, în perioada stării de urgenţă sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

Aceste dispoziții se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizaţiile prevăzute de art. XI şi XV din OUG nr. 30/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita bugetului aprobat.

Cum se fac decontările

Conform alin. (2), în vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor şi ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Facilități pentru angajări până la sfârșitul anului

De asemenea, potrivit prevederilor art. III alin. (1) din OUG nr. 92/2020, angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 -31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin HG nr. 394/2020, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Conform alin.(2) al aceluiaşi articol, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora aceştia îşi au sediul social.

Ce plăți s-au făcut

Suma prevăzută pentru plățile efectuate în condițiile art. XI din OUG nr. 30/2020 este de 4 miliarde de lei iar pentru plățile efectuate în condițiile Legii 19/2020 este de 1,5 miliarde de lei.

Vă prezentăm mai jos situația plăților și numărul beneficiarilor acestor măsuri, atât angajați cât și angajatori. Precizăm că nu ar fi corect să se însumeze numărul angajatorilor și cel al angajaților din cele 3 luni pentru că un angajator putea să beneficieze de aceste măsuri pentru unul sau mai mulți  angajați în toate cele trei luni, în două luni sau într-o singură lună.

·       Până la data de 31 martie a.c., s-au efectuat plăți în cuantum de 313.064.268 lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. XI din OUG 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor valide transmise AJOFM-urilor și AMOFM București, unui număr de 56.308 angajatori, pentru 490.017 angajați.

·       Până la data de 29 aprilie a.c., s-au efectuat plăți în cuantum de 1.984.100.706,08 lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. XI din OUG 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor valide transmise AJOFM-urilor și AMOFM București, unui număr de 128.880 angajatori, pentru 1.175.462 angajați.

·       Până la data de 29 aprilie a.c., s-au efectuat plăți în cuantum de 8.692.257 lei în condițiile Legii 19/2020, în baza solicitărilor valide transmise AJOFM-urilor și AMOFM București, unui număr de 4.717 angajatori, pentru 15.581 angajați.

·       Până la data de 18 iunie a.c., s-au efectuat plăți în cuantum de 978.679.512 lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. XI din OUG 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor valide transmise AJOFM-urilor și AMOFM București, unui număr de 87.054 angajatori, pentru 665.768 angajați.

·       Până la data de 18 iunie a.c., s-au efectuat plăți în cuantum de 15.912.325 lei în condițiile Legii 19/2020, în baza solicitărilor valide transmise AJOFM-urilor și AMOFM București, unui număr de 5.228 angajatori, pentru 23.446 angajați.

Categorii profesionale sprijinte de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agențiile teritoriale subordonate, asigură plata indemnizaţiei de sprijin COVID-19, pentru următoarele categorii profesionale care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2:

·       Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF), profesii liberale (PF);

·       Pentru avocați;

·       Pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe;

·       Pentru persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă;

·       Pentru personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege

·       Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Astfel, pentru luna martie 2020, au fost efectuate plăți în valoare de 130.249.362 lei pentru un număr de 77.096 beneficiari, pentru luna aprilie 2020 a fost plătită suma de 361.521.792 lei unui număr de 88.730 beneficiari, iar pentru luna mai 2020, au fost efectuate plăți în cuantum de aproximativ 86.000.000 lei pentru un număr de 33.579 beneficiari, care au depus solicitările în perioada 1-3 iunie.

Facem precizarea că perioada de depunere a solicitărilor de acordare a indemnizației de sprijin COVID – 19, este 1-10 ale fiecărei luni, pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Informații referitoare la numărul beneficiarilor de indemnizație de sprijin COVID – 19 și a plăților aferente, pot fi vizualizate și pe pagina web a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, http://www.mmanpis.ro/.

loading...

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *